Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları
 

Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları Nelerdir ve Nereye Müracaat Edilir?


Fahri Trafik Müfettişi aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhurityeti Vatandaşı olmak,

b)En az kırk yaşında olmak,

c)Yüksekokul mezunu olmak,

d)En az on yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaramalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde hakkına 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet,ihtiras, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine Müracaat etmeleri gerekmektedir.

 
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ